Zakres tematyczny targów

Usługi

 • Oferta szkół publicznych i niepublicznych
 • Szkoły ponadgimnazjalne
 • Szkoły wyższe
 • Szkoły policealne
 • Szkoły zawodowe (wszystkie poziomy)
 • Szkoły dla dorosłych i placówki szkolenia kursowego
 • Ośrodki szkoleniowe i doradcze
 • Szkolenia dla nauczycieli
 • Poradnie, placówki specjalistyczne
 • Kursy przygotowawcze do matury, egzaminu gimnazjalnego
 • Kursy efektywnego uczenia się
 • Szkoły językowe
 • Oferta zajęć dodatkowych
 • Domy, ośrodki kultury
 • Ogniska muzyczne
 • Szkoły tańca
 • Ośrodki sportowo-rekreacyjne
 • Kursy prawa jazdy
 • Instytucje oświatowe

Produkty

 • Pomoce dydaktyczne i naukowe
 • Wydawnictwa edukacyjne
 • Gry edukacyjne
 • Artykuły szkolne i biurowe
 • Specjalistyczne pomoce do terapii pedagogicznej
 • Wyposażenie placówek oświatowych
 • Sprzęt komputerowy i programy multimedialne
 • Biura podróży z ofertą dla szkół