Wydarzenia towarzyszące

Lokalne Okienko Przedsiębiorcy

W ramach Lokalnego Okienka Przedsiębiorcy realizowane będą:

1) Doradztwo Zawodowe - W dwóch punktach przez cały okres targów dyżurować będą doradcy zawodowi Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Opolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Więcej informacji na temat punktów znajdziecie w zakładce Doradztwo Zawodowe

2) Konferencja „Moje hobby drogą do sukcesu zawodowego” organizowana we współpracy z Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji. Szczegółowy program konferencji znajdziecie w zakładce Sala Konferencyjna nr 1+2